Về chúng tôi

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư
Minh Giang

Lịch sử hình thành

Con người chính là tài sản vô giá của doanh nghiệp, tạo niềm tin và năng lực với đối tác.

Tầm nhìn & sứ mệnh

Con người chính là tài sản vô giá của doanh nghiệp, tạo niềm tin và năng lực với đối tác.

Ban lãnh đạo

Con người chính là tài sản vô giá của doanh nghiệp, tạo niềm tin và năng lực với đối tác.

Sơ đồ tổ chức

Con người chính là tài sản vô giá của doanh nghiệp, tạo niềm tin và năng lực với đối tác.


400

Dự án

50

Nhân sự

300

Đối tác

Sản phẩm nổi bật
Dự án nổi bật
Tin tức mới

BÁN VÀ CHO THUÊ CẨU THÁP, VẬN THĂNG TẠI DỰ ÁN GÓI THẦU J3 - THI CÔNG CẦU TRÊN CAO TỐC LONG THÀNH

DANH SÁCH THIẾT BỊ MINH GIANG ĐANG CHO THUÊ

Đối tác